Main Photo
Informacje o zmarłym
Bogusław Nadolski (ur. 18 sierpnia 1933 w Skrzeszowicach, zm. 20 października 2018 w Poznaniu) – polski ksiądz katolicki, chrystusowiec, profesor nauk teologicznych, specjalista w zakresie liturgiki.

Mając 16 lat wstąpił do nowicjatu Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Ziębicach. W 1950 uzyskał maturę i złożył pierwszą profesję zakonną. Następnie studiował filozofię i teologię w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu (1951-1957). W 1954 złożył śluby wieczyste, 6 kwietnia 1957 otrzymał z rąk bp. Franciszka Jedwabskiego świecenia kapłańskie. W latach 1957-1963 był wikariuszem i katechetą w Goleniowie i w Szczecinie. W 1963 rozpoczął studia na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1965 uzyskał na tej uczelni magisterium i licencjat, a w 1966 stopień naukowy doktora na podstawie pracy pt. Podstawy filozoficzne wychowania chrześcijańskiego w poglądach Jacquesa Maritaina. Studium pedagogiczno-pastoralne. W 1966 został wykładowcą liturgiki w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu. W latach 1969-1977 był rektorem tej uczelni. Wykładał liturgikę w Wyższym Seminarium Duchownym księży salezjanów w Lądzie (1968-1969).

W 1980 uzyskał na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie UKSW) stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie liturgiki na podstawie dorobku naukowego oraz monografii pt. Urzeczywistnianie się Kościoła w liturgii w świetle dokumentów Vaticanum II. Został wykładowcą na Wydziale Teologicznym ATK, pełnił tam m.in. funkcję kierownika Katedry Teologii Liturgii. W 1989 otrzymał tytuł naukowy profesora zwyczajnego nauk teologicznych. Był także wykładowcą na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie (Sekcja św. Jana Chrzciciela) i w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

Pod jego kierunkiem powstało ponad 160 prac magisterskich i 15 prac doktorskich.

Autor wielu publikacji, wydawanych także w Wydawnictwie SALWATOR z zakresu liturgiki, czterotomowego podręcznika pt. Liturgika (Poznań 1989–1992) oraz monumentalnego Leksykonu liturgii (2006).

W 2000 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Laureat Nagrody im. Idziego Radziszewskiego Towarzystwa Naukowego KUL za rok (2010), za całokształt dorobku naukowego w duchu humanizmu chrześcijańskiego.

Zmarł 20 października 2018 w Poznaniu. Został pochowany 26 października 2018 na Cmentarzu Miłostowo w Poznaniu.

źródło: wikipedia